¡CÓNOCE LA AEDL!

lunes, 9 de marzo de 2020

TALLER | Mailchimp avanzado: reports, base de datos y formularios


Horario / Ordutegia: 9:00 - 13:30
Agencia de Empleo y Desarrollo Local / Enplegu eta Herriaren Garapenerako Agentzia
Aula de nuevas tecnologías / Teknologia berrien gela
C/ Nafarroa Kalea 19, 48510 - Valle de Trápaga / Trapagarán


IKASTAROA

MailChimp enpresa-eremuan oso ezarrita dagoen email marketineko plataforma bat da, eta gaitasun handia du bidalitako kanpainei buruzko emaitzak aztertzeko, baita gure datu-baseko erabiltzaileak kudeatzeko erreminta eta utilitate anitz ere.
"MailChimp: email bidezko marketin sozialagoa, irekiagoa eta kolaboratiboagoa" izeneko tailerrari jarraipena emateko asmoz, zeinak MailChimp delakoaren oinarriak erakusten baitituen, bigarren tailer aurreratu honetan, besteak beste, honako alderdi hauek sakonduko ditugu: datu-basearen kudeaketa aurreratua, lortutako txostenen analisia, remarketing-ekintzak, erabiltzailearen esperientzia pertsonalizatzea eta aplikazioaren datu-basean erabiltzaileak zuzenean erakartzeko tresnak. 

NORENTZAT 
MailChimp erreminten erabileran eta emaitzen txostenen erabilgarritasunean, datu-baseen kudeaketan eta informazioa lortzeko galdeketen kudeaketan sakontzeko beharra duten sektore guztietako profesionalentzat. 

 EDUKIAK 
 • Audientziaren kontzeptu berria.
 • Doako kontuen muga berriak.
 • Datuen kudeaketa.
 • Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO).
 • Erabiltzailearen eskubideen kudeaketa.
 • Zerrenda bakarrerantz - Taldeak.
 • TAG-en erabilera.
 • TAG-en eta Taldeean arteko desberdintasunak.
 • Hainbat zerrenda erabiliz arazoak konpontzea.
 • Segmentuak sortzea.
 • Segmentazio aurreratua bidalketetan.
 • Datu-baseen inprimakiak.
 • Itzulpena.
 • Datuak biltzeko inprimakia diseinatzea.
 • Datuak eguneratzeko inprimakia.
 • Baja emateko inprimakia.
 • Opt-in bikoitza.
 • Gainerako inprimakiak.
 • Bajen analisia eta kudeaketa.
 • Erreboteen kudeaketa eta arrazoiak.
 • Txostenen analisi sakona.
 • Txostenak eta helburuak betetzea.
 • Erabiltzaile bakoitzeko jarraipena.
 • Datuak ustiatzea etorkizuneko kanpainetan erabiltzeko.
 • Remarketing-a.
 • SPAM-a ekiditea.
 GARRANTZITSUA 
MailChimp-eko kontua funtzionatzen izatea eta aldez aurretik kanpainak osatzeari eta bidaltzeari buruz zerbait jakitea gomendatzen dizuegu. 

 IZENA EMATEKO 
Meatzaldeko Behargintzak lagundutako ikastaroa. Meatzaldeko inskripzioek lehentasuna izango dute. Izen-emateak Euskadinnova webgunearen bidez egingo dira.

Salneurria: DOHAKOA
CURSO

MailChimp es una plataforma de email marketing muy implantada en el mundo de la empresa, con alta capacidad de análisis de resultados sobre las campañas enviadas y muchas herramientas y utilidades para la gestión de usuarios de nuestra base de datos.
Como continuación del taller "MailChimp: email marketing más social, abierto y colaborativo", donde se muestran las bases de MailChimp, en este segundo taller avanzado se pretende profundizar en algunos aspectos como la gestión avanzada de la base de datos, el análisis de los reportes obtenidos, las acciones de remarketing, la personalización de la experiencia de usuario y las herramientas para la captación de usuarios directamente en la base de datos de la aplicación. 

 DIRIGIDO A 
Profesionales de cualquier sector con necesidad de profundizar en el uso de la herramienta MailChimp y conocer las funcionalidades de informes de resultados, gestión de la base de datos y formularios de captación de información.  

 CONTENIDOS 
 • Nuevo concepto de audiencia.
 • Nuevas limitaciones en cunetas gratuitas.
 • Gestión de datos.
 • Cumplimiento de Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
 • Gestión de los derechos del usuario.
 • Hacia la lista única - Grupos.
 • Uso de TAGS.
 • Diferencia entre TAGS y Grupos.
 • Solución de problemas por varias listas.
 • Creación de segmentos.
 • Segmentación avanzada en los envíos.
 • Formularios de base de datos.
 • Traducción.
 • Diseño de formulario de recogida de datos.
 • Formulario de actualización de datos.
 • Formulario de bajas.
 • Doble Opt-in.
 • Resto de formularios.
 • Gestión y análisis de bajas.
 • Gestión de rebotes y motivos.
 • Análisis exhaustivo de reportes.
 • Reportes y cumplimiento de objetivos.
 • Seguimiento por usuario.
 • Explotación de datos para futuras campañas.
 • Remarketing.
 • Evitar el SPAM.
 IMPORTANTE 
Para poder seguir adecuadamente este taller es requisito necesario tener conocimientos y experiencia previa en MailChimp, y también una cuenta propia de MailChimp en funcionamiento. 

 INSCRIPCIÓN 
Curso subvencionado por Meatzaldeko Behargintza. Tendrán prioridad las inscripciones de Meatzaldea y se realizarán través de la web Euskadinnova.

Precio: GRATUITO