¡CÓNOCE LA AEDL!

jueves, 10 de junio de 2021

Saltokitik enpresara 2021SALTOKITIK ENPRESARA 2021

SALTOKIAREN KUDEAKETAN HOBEKUNTZAK SARTZEKO AKONPAINAMENDU ETA APLIKAZIO ERREALEKO PROGRAMA
ZER DA SALTOKITIK ENPRESARA?
 
Saltokiaren kudeaketan hobekuntzak sartzeko akonpainamendu eta aplikazio errealeko programa, Merkataritzaren lehiakortasuna hobetzeko.

NORENTZAT DA?

EAEko 250 langile arteko saltokientzat.

ZER LORTZEN DA PROGRAMAREKIN?

- Saltokia bezero, produktu, merkatu, lehiakide, joera eta abarrekiko nola dagoen jakitea.
- Kudeaketa-tresnak ezartzea: egiteko moduak, tresnak, formatuak, jardunbide egokiak 
- Negozioaren kudeaketari eta erabakiak hartzeari aurre egiteko ezagutza eta gaitasun handiagoa lortzea.

 EDUKIAK

Taldera egokitutako edukiak, besteak beste: planifikazioa, kudeaketa ekonomikoa, erosketak, bezeroak, salmentak, marketina...

NOLA EGITURATZEN DA PROGRAMA?

-Taldeko online saioak, ikaskuntza praktikorako eta taldearen artean praktika onak trukatzeko
-Banakako laguntza bisitak merkataritzan  bertan
-Adituen laguntza jarraitua

 

PROGRAMAREN GARAPENA

 

Programa udalerrian edo eskualdean bertan eginen da 2021ean.

Ordutegiak saltokiei egokituak izango dira.

IZEN EMATEKO EPEA
Ekainaren 15era arte

Plaza mugatuak
IZEN EMATEKO (KLIKATU HEMEN)
INFORMAZIO GEHIAGO BEHAR BADUZU  DEITU:

663 88 52 57 (EDORTA)
SALTOKITIK ENPRESARA 2021
 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y APLICACIÓN REAL PARA INCORPORAR MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL COMERCIO
QUÉ ES SALTOKITIK ENPRESARA?
 
Programa de acompañamiento y aplicación real para incorporar mejoras en la gestión del comercio, con el fin último de mejorar la competitividad del Comercio.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

A  los comercios de la CAV hasta 250 trabajadores.

¿QUÉ SE LOGRA CON EL PROGRAMA?

-Conocer cómo está el comercio respecto al cliente, producto, mercado, competencia, tendencias,…
-Establecer herramientas de gestión: formas de hacer, herramientas, formatos, buenas prácticas…
-Adquirir mayor conocimiento y capacidad para afrontar la gestión del negocio y la toma de decisiones.

CONTENIDOS

Contenidos adaptados al grupo, entre los que se verán: planificación, gestión económica, compras, clientes, ventas, marketing,…

¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL PROGRAMA?

-Sesiones grupales online de aprendizaje práctico e intercambio de buenas prácticas entre el grupo
-Visitas de apoyo individualizadas en el propio comercio
-Acompañamiento continuado por expertos

DESARROLLO DEL PROGRAMA

 

El programa se realizará en el propio municipio o comarca durante 2021

Los horarios estarán adaptados al comercio.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el 15 de junio

Plazas limitadas
PARA INSCRIBIRSE  (HAGA CLICK AQUI)
SI PRECISAS DE MAS INFORMACIÓN LLAMA AL

663 88 52 57 (EDORTA)
Share
Tweet
Forward
Meatzaldeko Merkataritzako Bulego Teknikoa
Oficina Técnica de Comercio de Meatzaldea

Plaza Bizkaia, 5 
48500 - Abanto Zierbena

Tel: 663 88 52 57
comercio@behargintza-zm.com